Brochures

ETA log boiler eSH 16 to 20 kW with eTWIN 16 kW

ETA log boiler <i style="color: rgb(0, 153, 0);">e</i>SH 16 to 20 kW with <i style="color: rgb(0, 153, 0);">e</i>TWIN 16 kW
Download

ETA log boiler 20 to 60 kW with TWIN 20 to 50 kW

ETA log boiler 20 to 60 kW with TWIN 20 to 50 kW

ETA PelletsUnit - PU 7 to 15 kW

ETA PelletsUnit - PU 7 to 15 kW

ETA ePE 7-32 kW

ETA <i style="color: rgb(0, 153, 0);">e</i>PE 7-32 kW
Download

Pelletsbrennwertkessel ETA ePE BW 8-36 kW

Pelletsbrennwertkessel ETA <i style="color: rgb(0, 153, 0);">e</i>PE BW 8-36 kW

ETA Pelletskessel - ePE-K 100 bis 240 kW

ETA Pelletskessel - <i style="color: rgb(0, 153, 0);">e</i>PE-K 100 bis 240 kW

ETA Brennwertwärmetauscher

ETA Brennwertwärmetauscher
Download

Pelletslagerung

Pelletslagerung

ETA PelletsCompact - PC 20 to 32 kW

ETA PelletsCompact - PC 20 to 32 kW

ETA Energiecontainer

ETA Energiecontainer
Download

ETA Hackgutkessel - eHACK 20 bis 240 kW

ETA Hackgutkessel - <i style="color: rgb(0, 153, 0);">e</i>HACK 20 bis 240 kW

ETA wood chip boiler with moving grate- HACK VR 250 to 500 kW

ETA wood chip boiler with moving grate- HACK VR 250 to 500 kW

ETA stratified buffer and hydraulic module

ETA stratified buffer and hydraulic module

Brennstoffdaten

Brennstoffdaten