Our references

Back to search...
Customer
Familie Kerschberger
4716
Hofkirchen an der Trattnach
Austria
Installer
Alternativ Installationen, Hofkirchen an der Trattnach
+43 (0) 7734 / 34014
ETA regional representatives
Christian Berger
Type of house
Single-family house
Model
ETA PelletsUnit 11 kW
Fuel
Pellets
System description / notes
Pelletsaustragschnecke 3,5 m, 1 x ETA Schichtpufferspeicher SP 825, ETA Frischwassermodul
ETA_Referenzanlagen29507_HP_01.jpg,ETA_Referenzanlagen29525_HP.jpg,ETA_Referenzanlagen29551_HP.jpg,ETA_Referenzanlagen29567_HP.jpgETA_Referenzanlagen29507_HP_01.jpg,ETA_Referenzanlagen29525_HP.jpg,ETA_Referenzanlagen29551_HP.jpg,ETA_Referenzanlagen29567_HP.jpgETA_Referenzanlagen29507_HP_01.jpg,ETA_Referenzanlagen29525_HP.jpg,ETA_Referenzanlagen29551_HP.jpg,ETA_Referenzanlagen29567_HP.jpgETA_Referenzanlagen29507_HP_01.jpg,ETA_Referenzanlagen29525_HP.jpg,ETA_Referenzanlagen29551_HP.jpg,ETA_Referenzanlagen29567_HP.jpg