Our references

Country
Postal Code
Model

PelletsUnit ETA PU 7 to15 kW

ETA eHACK 20 to 80 kW

ETA SH 20 to 60 kW

ETA PC 20 to 50 kW

ETA HACK 20 to 200 kW

ETA TWIN

ETA PE-K 70 to 220 kW

ETA HACK VR 333-500 kW

Latest references

Welcon---a_HP.jpg
Welcon A/S
7323 Give
ETA HACK VR 333-500 kW
20131011_163202_HP.jpg
Eine private Residenz im Nordosten von Fünen
ETA PC 20 to 50 kW
ETA-130-kW-Hackgut---Nordic-Biomaa---a_HP.jpg
Nordic Biomass a/s
9800 Hjørring
ETA HACK 20 to 200 kW
Ingstrup-Efterskole---3_HP.jpg
Ingstrup Efterskole
9480 Løkken
ETA HACK 20 to 200 kW