Our references

Country
Postal Code
Model

PelletsUnit ETA PU 7 to15 kW

ETA eHACK 20 to 130 kW

ETA SH 20 to 60 kW

ETA PC 20 to 105 kW

ETA HACK 20 to 200 kW

ETA TWIN

ETA PE-K 180 to 220 kW

ETA ePE-K 100 to 130 kW

ETA HACK VR 250-500 kW

Latest references

IMG_2485_HP.jpg
Von-Bülow-Gymnasium
99192 Neudietendorf
ETA PE-K 180 to 220 kW
IMG_3419_HP.jpg
LAGO Bauträger GmbH
84453 Mühldorf
ETA PC 20 to 105 kW
Neue-Gesamtanlage_HP_02.jpg
Eberhard Rathfelder
75389 Neuweiler
ETA SH 20 to 60 kW
Neue-Gesamtanlage_HP.jpg
Eberhard Rathfelder
75389 Neuweiler
ETA PC 20 to 105 kW