Our references

Country
Postal Code
Model

PelletsUnit ETA PU 7 to15 kW

ETA eHACK 20 bis 45 kW

ETA SH 20 to 60 kW

ETA PC 20 to 50 kW

ETA HACK 20 to 200 kW

ETA TWIN

ETA PE-K 70 to 220 kW

ETA HACK VR 333-500 kW

Latest references

IMG_2075_HP.jpg
Fam. Orieschnig/Haberberg, Griffen
9112 Griffen
ETA SH 20 to 60 kW
IMG_2223_HP.jpg
Fam. Schnölieb
9065 Zetterei
PelletsUnit ETA PU 7 to15 kW
008_HP.png
David Schultz
78713 Schramberg
ETA PC 20 to 50 kW
IMAG4377_HP.jpg
Farben Maurer
3911 Rappottenstein
ETA HACK 20 to 200 kW