Our references

Country
Postal Code
Model

PelletsUnit ETA PU 7 to15 kW

ETA eHACK 20 to 80 kW

ETA SH 20 to 60 kW

ETA PC 20 to 50 kW

ETA HACK 20 to 200 kW

ETA TWIN

ETA PE-K 70 to 220 kW

ETA HACK VR 333-500 kW

Latest references

537_HP.png
91731 Dorfkemathen
ETA PC 20 to 50 kW
136_HP.jpg
91744 Weiltingen
PelletsUnit ETA PU 7 to15 kW
IMG_0910_HP.jpg
Familie S.
91330 Eggolsheim
PelletsUnit ETA PU 7 to15 kW
1_HP_03.jpg
Familie P.
91362 Pretzfeld
ETA PC 20 to 50 kW