Schulungen & Werksführungen

Training & factory tours

Manfred Franzmair
Manfred Franzmair

Head of training & factory tours


Tel.: +43 7734 / 2288-250

Fax: +43 7734 / 2288-22

m.franzmairetaeta.coetaat

Petra Klaffenböck
Petra Klaffenböck

Training schedule coordination


Tel.: +43 7734 / 2288-104

Fax: +43 7734 / 2288-22

p.klaffenboecketaeta.coetaat

Elmar Deutsch
Elmar Deutsch

Training & factory tours Export


Tel.: +43 7734 / 2288-280

Fax: +43 7734 / 2288-22

e.deutschetaeta.coetaat

Stephan Petershofer
Stephan Petershofer

Technology training & factory tours


Tel.: +43 7734 / 2288-251

Fax: +43 7734 / 2288-22

s.petershoferetaeta.coetaat

Thomas Steiner
Thomas Steiner

Technology training


Tel.: +43 7734 / 2288-700

t.steineretaeta.coetaat

Johann Litzlbauer
Johann Litzlbauer

Technology training & factory tours


Tel.: +43 7734 / 2288-700

j.litzlbaueretaeta.coetaat

Harald Wagner
Harald Wagner

Technology training


Tel.: +43 7734 / 2288-700

kundendienstetaeta.coetaat

Jürgen Maier
Jürgen Maier

Technology training


Tel.: +43 7734 / 2288-700

kundendienstetaeta.coetaat

Alexander Witzmann
Alexander Witzmann

Technology training


Tel.: +43 7734 / 2288-700

kundendienstetaeta.coetaat

Services

Petra Klaffenböck
Petra Klaffenböck

Services


Tel.: +43 7734 / 2288-0

Fax: +43 7734 / 2288-22

p.klaffenboecketaeta.coetaat

Sandra Öllinger
Sandra Öllinger

Services


Tel.: +43 7734 / 2288-0

Fax: +43 7734 / 2288-22

s.oellingeretaeta.coetaat

Christina Mairhuber
Christina Mairhuber

Services


Tel.: +43 7734 / 2288-0

Fax: +43 7734 / 2288-22

c.mairhuberetaeta.coetaat

Franziska Diermaier
Franziska Diermaier

Services


Tel.: +43 7734 / 2288-0

Fax: +43 7734 / 2288-22

f.diermaieretaeta.coetaat

Melanie Spindler
Melanie Spindler

Services


Tel.: +43 7734 / 2288-6133

Fax: +43 7734 / 2288-22

m.spindleretaeta.coetaat